CLUBNIEUWS !!!!

 

Onze volgende EIGEN CLUBWANDELING 2023 zal plaatsvinden op Zaterdag 7 oktober te Lummen zaal Oosterhof.

 

BUSREIS TURNHOUT

Wie wilt meegaan met de busreis naar Turnhout op zondag 5 november

kan zich inschrijven tot 21 oktober op het ledenfeest, of bij: kingherman55@hotmail.com

We vertrekken om 8u aan zaal Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat  56 te Lummen.

 

LEDENFEEST 2023

Wie wilt deelnemen aan het ledenfeest op zaterdag 21 oktober in zaal Eikenbos - Boskestraat 3 te Genenbos - Lummen kan zich inschrijven tot 7 oktober bij kingherman55@hotmail.com.

Aanvang 18u          Prijs voor leden :  15€          Prijs voor niet-leden :  20€

U kunt dit geld storten op rekeningnummer BE07 0688 9966 9266

met vermelding: "ledenfeest".

Drank ganse avond gratis.

 

BETREFT LIDGELDEN 2024

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 15€.

Gelieve dit te storten tegen 30 november op rekeningnummer BE07 0688 9966 9266

met vermelding: "lidgeld 2024".

De lidkaarten kunnen afgehaald worden tijdens de wandelingen op 7 en 23 december.

Alvast bedankt namens het bestuur.

 

Wie het dik wandelboek "Walking in Belgium" wilt bestellen,

gelieve dit te doen voor 1 oktober bij: kingherman55@hotmail.com

 

Wandelclub "De Lummense Dalmatiërs"

organiseren 7 wandelingen per jaar in Lummen of deelgemeenten.

 

Ieder jaar organiseren we 2 uitstappen met trein of bus.

Jaarlijks wordt er een clubfeest gehouden.

 

Men krijgt ieder maand 1 kalender met 3 gratis inschrijvingen

in de brievenbus of per email.

 

Het lidgeld bedraagt 15 € en dat op dit moment terug betaalbaar is

door het ziekenfonds.

 

Hoe kan men lid worden ?

Geef uw naam en voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer,

emailadres en telefoonnummer door aan één van de bestuursleden.

Je kan dit ook telefonisch doen aan:

Ronnie Vanspauwen – GSM  0498815516  of

Herman Dekoning - GSM 0498057354  of

mailen naar

kingherman55@hotmail.com

 

BE07 0688 9966 9266  W.S.V. De Lummense Dalmatiërs

 

Als lid betaal je op een wandeling 1.50 € voor je inschrijving,

als niet-lid betaal je 3.00 €.