Op dinsdag 8 maart richt wandelclub “De Pompoenstappers"

 hun “Watermolentocht” te Tielen in.

Dit is de eerste van de 6 tochten die meetellen voor de  “Drieprovinciënwandelingen”

ingericht in samenwerking met:

- De Pompoenstappers  (dinsdag 8 maart)
- De Bavostappers (donderdag 16 juni)
- Vos Schaffen (donderdag 30 juni)
- WC Sporton (donderdag 15 september)
- W.S.V. Blijf Jong Genebos (dinsdag 25 oktober)
- De Lummense Dalmatiërs (donderdag 1 december)

Deelname aan minstens 5 wandelingen levert een leuke attentie op!
Deelnameformulieren verkrijgbaar tijdens de tochten van 8 maart en 16 juni.